Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 10/22/2019 in all areas

 1. 8 points
  1. Jūsų Nick žaidime, amžius, bei nuoroda į jūsų Steam profilį. - Laimutis<3 17m https://steamcommunity.com/id/Laimutis6969/ 2. Trumpai aprašykite save. Kodėl norite tapti prižiūrėtoju? - Aš esu pozityvus žmogus. Man patinka tvarka. Mėgstu padėti žmonėms. Prižiuretoju noriu tapti dėl to, nes wc3 serveryje visados trūksta tvarkos ir kaip žinote pastaruoju metu yra padidėjas cheteriu skaičius. Atsiranda daug žmonių kurie abiuzina nusipirktas privilegijas ir daug kam tai nepatinka. 3. Ar esate kada nors buvę administratoriumi? Jei taip, kur? -ne 4. Kurio Vimo.lt serverio prižiūrėtoju norėtumėte tapti? Wc3 5. Kaip dar žadate prisidėti prie projekto be tvarkos prižiūrėjimo? Stenksiuos prisidėti kiek galėsiu, siūlyti naujų idėjų dėl serverių. Padėti vimo serveriams klestėti. 6. Galbūt jus rekomenduoja kažkuris iš esamų prižiūrėtojų? (+rep)?
 2. 7 points
  Uhh, net nežinau nuo ko pradėt.. Pirmiausia pasisveikinsiu su visais, mielais Vimo.lt žaidėjais - sveiki! . Jau kuris laikas kaip ir negirdėjot iš mūsų jokių atnaujinimų apie serverius ir apskritai, projekto veiklą, tačiau tai nereiškia, jog jų ir nebuvo . Bendri: Atnaujinom visą serverinę, galingesnis procesorius, daugiau RAM bei pakeitėm HDD į SSD (m.2 NVMe). Iš 300mbps interneto srauto perėjom į 1gbps, o fastdl iš 100mbps irgi į 1gbps. Anti-ddos apsauga! (todėl ir pasikeitė mūsų IP) Atidarytas naujas JailBreak serveris (vis dar tobulinamas, bear with us ) Optimizuotas puslapio veikimas (greičiau krauna viską) Serverių: Sutvarkytos !place ir !top10 komandos (suveikia iš karto) Pridėta apie 50+ naujų map SpeedRun serveryje SpeedRun serveryje pre-strafe start zonoje pakeistas iš 320 į 400. Pridėti 8 nauji map JailBreak serveryje. Įdėta nauja rank sistema Classic serveryje. Smagaus žaidimo. - Bullzai
 3. 5 points
  Išklausėme Jūsų norus ir atidarome JailBreak CSGO serverį! IP: cs.vimo.lt:27018 - ĮSIDĖKITE Į FAVORITUS SVARBU - TAISYKLĖS (bus papildytos) 1. Serveryje, kaip įprasta, galioja Vimo.lt tvarkos taisyklės. Plačiau - https://vimo.lt/rules/ 2. Oficialiūs Vimo.lt Prižiūrėtojai gali padėti priimti sprendimus, kilus konfliktams ar priimamt bausmių sprendimus. 3. Jei nesupranti žaidimo taisyklių – eik į T komandą ir persiskaityk taisykles! 4. Jei administratorius permetė tave į kitą komandą – joje ir lik! 5. CT negali žudyti kalinių be priežasties! 6. CT privalo turėti mikrofoną! (kai serveryje nėra žaidėjų turinčių mikrofoną – įsigalioja Freeday). 7. T savo kalbomis negali pertraukinėti duodančių nurodymus CT. 8. CT negali campinti CT gun room‘e ir ventiliacijos angose, vedančiose į CT gun room‘ą. (nebent būtų žaidžiamos slėpynės ir CT turėtų laukti gun room'e). 9. Jei po paskutinės komandos 60 sek. neduodami nauji nurodymai – įsigalioja Freeday. 10. CT būtinai turi įspėti kalinius prieš juos nužudydami – nebent kalinys yra rebelis! Įspėti galima balsu arba !warn komanda. Patogiausia - bind KEY sm_warn. Įspėti reikia žiūrint į kalinį. 11. CT privalo atidaryti kameras per 60 sek! 12. Jei CT prieš atidarydami kameras kaliniams neduoda nurodymų – įsigalioja Freeday. 13. CT negali kaliniams liepti likti kamerose arba eiti atgal į kameras. 14. CT negali liepti kaliniams padaryti kažką, kas juos nužudytų (pvz. nušokti nuo aukšto pastato). 15. CT gali kaliniams liepti susišaldyti. Tačiau duotas naujas nurodymas automatiškai atšaukia susišaldymą. 16. Privaloma palikti vieną kalinį gyvą. Dieną laimėjęs kalinys privalo rašyti !lr- ši komanda leidžia sužaisti pasirinktus minigame su sargybiniais 1v1. 17. CT negali beitinti kalinių. CT negali duoti ginklų kaliniams. 18. Jeigu T išeina iš kameros anskčiau kamerų atidarymo - jį galima nušauti. 19. Jei kalinys laiko ginklą ir taikosi į sargą - sargas turi teisę nušauti kalinį be įspėjimo! 20. Jei kalinys buvo įspėtas ir išmetė ginklą, tačiau jį vėl paėmė - kalinys gali būti nušautas. 21. Prižiūrėtojams draudžiama vesti tokią pačią dieną daugiau nei 3 kartus iš eilės. 22. Warden gali kurti savo žaidimus ar dienas, svarbiausia, kad taisyklės būtų logiškos ir sąžiningos visų žaidėjų atžvilgiu. Taisykles privaloma paaiškinti. 23. CT padaręs freekill turi nusižudyti kitą round – nebent kalinys jam atleidžia. 24. Jei serveryje yra 3 ar daugiau CT, vienas CT žaidėjas gali būti warden'u ne daugiau kaip 3 kartus iš eilės. Tuomet warden turi keistis. Pažeidus taisykles CT gali užsitraukti 60 min. CTBAN, kartojantis pažeidimams – bausmės griežtėja ir gali siekti dienos, savaitės ar kai kuriais atvejais net permanent CTBAN. Galutinius griežtus sprendimus priima oficialūs Vimo.lt Prižiūrėtojai. JAILBREAK DIENOS IR TAISYKLĖS Pasalūno diena Per šią dieną prižiūrėtojai išsilaksto ir išsislapsto po visą žemėlapį. O kaliniai turi nušauti prižiūrėtojus arba sukilti prieš vieni kitus. Per šią dieną galima naudoti visus ginklus, granatas, žemėlapyje esančias pagalbines priemones, gydytis, būti vienoje vietoje - "Campinti" ir t.t Šios dienos tikslas laimėti prieš prižiūrėtojus arba sukilus nužudyti kalinčius kolegas. Prižiūrėtojai gali laisvai judėti po visą žemėlapį ir šaudyti kalinius. Išlikęs paskutinis kalinys rašo !lr. Draudžiama mirusiems pasakinėti informaciją, kur slepiasi gyvieji, kiek gyvybių turi, kur konkrečiai yra kalinys/prižiūrėtojas ir t.t. Per šią dieną boksas yra įjungiamas nuo kamerų atsidarymo praėjus ne mažiau nei 30 sek. Jeigu prieš bokso įjungimą yra nužudomas kalinys arba prižiūrėtojas, žudikui dovanojamas 60 min banas. Jeigu prižiūrėtojas kaip nors sužeidžia kalinį prieš įjungiant boksą, jį galima nušauti arba nuslayinti. Prižiūrėtojas privalo pasakyti kada bus įjungtas boksas ir tik nuo bokso įjungimo galima pradėti šaudytis. Mirus vyr. Prižiūrėtojui diena tęsiama automatiškai. Talentų diena Per šią dieną visi kaliniai yra nuvedami į tam tikrą vietą arba salę priklausomai nuo map'o ir išrikiuojami eilute. Kiekvienas kalinys yra kviečiamas į priekį ir privalo parodyti savo talentą [Dainavimas, šokimas, piešimas ar betkoks kitas talentas]. Warden'as su sargybiniais vertina kiekvieno kalinio talentą ir atsižvelgiant kiek + arba - surenka kalinys jis pereina į kitą etapą.[Pavizdys: Jeigu yra Warden'as ir 3 sargybiniai, kaliniui surinkus 3 pliusus jis patenka į kitą etapą, surinkus 3 minusus jis miršta ir nepatenka į sekantį etapą(etapų skaičius priklausys nuo kalinių esamo kiekio), JEIGU KALINYS SURENKA VIENODĄ SKAIČIŲ + ir - WARDEN'AS PATS SPRENDŽIA AR PATENKA KALINYS Į KITĄ ETAPĄ!]. Per šią dieną draudžiama kitiems kaliniams trugdyti rodyti savo talentą kaliniui kuris yra išėjas į priekį ir rodo savo talentą - būsite be perspėjimo nušautas už betkokį trugdymą ar garso išleidimą talento pasirodymo metu. Mirus warden'ui talentų metu, diena automatiškai tęsiama ir ją veda deputy kuris patampa warden'u. Talentus laimėjas kalinys gali pasirinkti sekantį round free dieną arba galimybę rašyti !lr. Laisva diena (Free Day) Per šią dieną visi kaliniai yra paleidžiami į laisvę ir gali veikti ką tik nori.CT gali nušauti tik tuos kalinius, kurie yra rebeliai ir į juos šaudo arba tuos, kurie įžengė į gun roomą. Diena gali baigti galima ne ankščiau kaip 05:00 iki round'o pabaigos. Kamerų diena Warden gal iskirti šią dieną tik retais atvejais, jei iki tol kaliniai smarkiai prasiženginėja. Tuomet kameros neatidaromos, warden turi duoti komandą, kuri galios visos kamerų dienos metu. Pvz.: Tupite kamerų galiniuose kampuose ir nejudate". Prižiūrėtojas eina per kameras ir tikrina ar visi kaliniai klauso jo nurodymų. Kamerų diena baigiasi, kai prižiūrėtojas ją baigia. Per šią dieną tiesioginės komandos, žaidimai, kitos komandos negalioja, išskyrus dienos užbaigimo komandą. Prižiūrėtojui draudžiama įeiti į kamerą, provokuoti žaidėjus. warden'ui mirus per kamerų dieną, diena automatiškai baigiama. Pirma ir paskutinė reakcija Žaidimo tikslas atidžiai ir reikalui esant komandą atlikti kuo greičiau. Žaidimas pradedamas nuo komandos - "Žaidžiam žaidimą pirma ir paskutinė reakcija". Po šios komandos žaidėjai gali laisvai sukinėtis, iki pirmos duotos komandos. Žaidimo eigos paaiškinimas, PVZ: Pasakius PIRMA reakcija tūpt - Pirmas atsitūpęs kalinys miršta. Pasakius PASKUTINĖ reakcija tūpt - Paskutinis atsitūpes kalinys miršta. Taipogi kaliniai neįvykdę komandos per 3-5sek. būna nušauti. Žaidimas užbaigiamas wardenui pasakius "Baigiame žaisti žaidimą Pirma ir paskutinė reakcija. Gaudynės Pradedant šią dieną warden'as privalo kaliniams duoti mažiausiai 25sek. laiko išsibėgioti (laikas skaičiuojamas nuo kamerų atidarymo). Prižiūrėtojai tuo tarpu turi būti gunroome, kol negaudoma, galima šaudyti kalinius įėjusius į gunroom. Kai diena jau prasideda, warden'as privalo duoti įspėjimą, jog medžioklė prasideda. Prižiūrėtojai gali naudotis tik peiliu ir privalo gaudyti kalinius. Kaliniai negali priešintis jokiais gun, slėptis ar campinti vienoje vietoje. Vienoje vietoje kalinys gali išbūti daugiausiai 3 sek. Šokinėjimas vietoje ar kitoks maivymasis nėra skaitomas kaip judėjimas. Per šią dieną negalioja tiesioginės komandos, žaidimai. Likus vienam kaliniui yra žaidžiamas !lr. Kitu atveju, jei pasibaigus laikui lieka daugiau nei vienas kalinys, yra vedama paprasta diena. Wardenui mirus gaudynių metu, diena tęsiama automatiškai. Kaliniui pasipriešinus per gaudynes gaunama tam tikra bausmė! Slėpynės Kaliniams yra duodamas laiko tarpas pasislėpti (mažiausiai 60 sek. nuo kamerų atidarymo). Per duotą laiką, kol kaliniai slepiasi, prižiūrėtojai privalo likti gunroome ir negali žiūrėti per duris ar langus kur slepiasi kaliniai. Kalinius, įėjusius į gunroom, kol policininkai dar neieško, galima nušauti. Per šią dieną prižiūrėtojai ieško jūsų naudodami ginklus, o kaliniai turi teisę priešintis tik su peiliu. Per šią dieną tiesioginės komandos negalioja. Jokie žaidėjai negali pasakinėti, kur yra kiti. Likus vienam kaliniui yra žaidžiamas !lr. *Warden'ui mirus slepynių metu, diena tęsiama automatiškai. Kaliniui panaudojus šaunamąjį ginklą per slėpynes duodama tam tikra nustatyta bausmė! Negalima slėptis ten, kur CT negalėtų jūsų pasiekti! Zombių diena Per šią dieną prižiūrėtojai privalo apsiginti nuo tupinčių ar lėtai vaikščiojančių kalinių. Kaliniai gali naudoti tik peilius. Kaliniai per šią dieną privalo gaudyti pareigūnus. Šokinėti kaliniams per Zombių dieną yra draudžiama. Prižiūrėtojui pamačius, kad kalinys bėga, šokinėja ar užlipa ten, kur užlipti be pašokimo neįmanoma, galima jį nušauti. Prižiūrėtojai negali užlipti ten kur jų nepasiektų kaliniai. Pasibaigus laikui visus rebel‘ius galima nušauti ir toliau yra vedama paprasta diena. Per šią dieną tiesioginės komandos negalioja. Warden'ui mirus zombių dienos metu, diena tęsiama automatiškai. Gydytis prižiūrėtojams zombių dienos metu draudžiama. Ryklio diena Visi kaliniai suvaromi į baseiną, jame jie gali laisvai judėti, bet iš jo išlipti negali. Vienas iš paskirtų prižiūrėtojų paskiriamas būti rykliu ir gaudo kalinius baseine su peiliu, tačiau jis gali juos pjaustyti tik su pirmuoju pelės mygtuku. Kaliniai šios dienos metu priešintis negali tik būnant baseino vandenyje. Baseinas negali būti mažas, jame turi būti daug laisvos vietos plaukiojimui. Kaliniui pasipriešinus per ryklio dieną būnant baseine – jį galima nušauti. Krabų diena Per šią dieną kaliniai vaikšto atsitūpę, atbulai, galima sustoti ir tupėti vietoje, atsistoti nėra leistina (nebent žaidėjas nekalba ir nori kažką parašyti (piknaudžiavimas tuom užtraukia atsakomybę būti nušautam). Šokinėjimas yra draudžiamas, pašokusį kalinį galima nušauti. Mirus Warden'ui, diena automatiškai tęsiama. T galima priešintis tik peiliu. CT negali būti ten, kur nepasiektų teroristai. Policininkams gydytis per šią dieną yra draudžiama. Saimonas sako Žaidimas pradedamas kai warden pasako "Žaidžiam žaidimą saimonas sako" (Jeigu warden pasako žaisim žaidimą saimonas sako pvz po kamerų grotų atidarymo tai iki kamerų grotų atidarymo žaidimas nebus žaidžiamas, žaidimas prasidės tik tada, kai atsidarys kamerų grotos) Prasidėjus žaidimui, warden, kuris pradėjo tą žaidimą turi parinkti saimoną pasakydamas "Saimonas sako, kad aš esu saimonas" ir tada žaidimas pilnai prasidėjo reikės vykdyti tik saimono komandas pvz "Saimonas sako Tūpt nejudėt" visi turėsit daryti tą komandą, jeigu pasakytų paprastai "Tūpt nejudėt" ir jūs atsitūpsit ir nejudėsit jūs būsit be jokio perspėjimo nušauti. (Žaidimą galima užbaigti tik saimonui pasakius, "Saimonas sako baigiam(-e) žaist(-i) žaidimą saimonas sako") [Taip pat per saimoną būtina vikdyti tik tai tas komandas kurias paminėjo saimonas, pvz "Saimonas sako sueikite į čia kur pašaudžiau ir susišaldykite" tai tie, kurie eidami pašoks ar įpjaus ar bet kokią kitą pašalinę komandą įvykdys bus nušauti be jokio perspėjimo] (Saimono žaidimui prasidėjus kaliniai visada turi likti savo vietose ir gali judinti tik pelytę iki kol neišgirdo pirmos saimono komandos). ***** Diena Ir naktis. Žaidimas pradedamas žaisti warden'ui pasakius "Žaidžiame Diena ir naktis" arba "Dabar žaisime Diena ir naktis(galima pradėti žaidima žaisti ir po betkurios kitos duotos warden'o komandos, PVZ: "po mano komandos GO pradėsime žaisti ....)", žaidimo taisyklės labai paprastos, warden'ui pasakius Diena visi kaliniai privalo žiūrėti į viršų, pasakius naktis į apačia, warden'ui davus komanda "ATVIRKŠČIAI" viskas keičiasi, vadinasi pasakius warden'ui Diena privalote žiūrėti į apačia, o pasakius naktis privalote žiūrėti į viršu. Kaliniui atlikti veiksmą duodama 3sekundės, neatlikus veiksmo per 3 sekundes arba suklydus komanda kalinys be perspėjimo privalo būti nušautas.Mirus warden'ui žaidimas automatiškai pasibaigia, nebent naujas warden'as jį pratęstu. Aukštyn - Žemyn. Žaidimas pradedamas žaisti warden'ui pasakius "Žaidžiame Aukštyn - Žemyn " arba "Dabar žaisime Aukštyn - Žemyn"(galima pradėti žaidima žaisti ir po betkurios kitos duotos warden'o komandos, PVZ: "po mano komandos GO pradėsime žaisti ....)" , kai warden'as pasako "Aukštyn", kaliniai privalo atsistoti, kai pasakoma "Žemyn", kaliniai turi atsitūpti. Prižiūrėtojas gali pasakyti "Atvirkščiai" ... Tuomet viskas apsiverčia aukštyn kojomis (Aukštyn = Tupti, Žemyn = Stoti). Komandos neatlikę arba suklydę kaliniai privalo būti nušauti.Mirus warden'ui žaidimas automatiškai pasibaigia, nebent naujas warden'as jį pratęstu. Klausimanija. Žaidimas pradedamas žaisti warden'ui pasakius "Žaidžiame Klausimanija" arba "Dabar žaisime Klausimanija"(galima pradėti žaidima žaisti ir po betkurios kitos duotos warden'o komandos, PVZ: "po mano komandos GO pradėsime žaisti ....). Kaliniai išrikiuojami tam tikroje vietoje ir jiems būna užduotas klausimas warden'o arba betkokio kito sargybinio, pirmas kalinys atsakes teisingai į pateikta klausimą(TEXT CHATE) žengia žingsi į prieki ir išsirenka viena iš kitų esančiu kalinių kuris bus nužudomas. Žaidimas tęsiamas kol lieka vienas arba du kaliniai, nebent warden'as nutraukia žaidima ankščiau. Mirus warden'ui žaidimas automatiškai pasibaigia, nebent naujas warden'as jį pratęstu. Žaidimas 1,2,3. Žaidimas pradedamas žaisti warden'ui pasakius "Žaidžiame žaidimą 1,2,3" arba "Dabar žaisime 1,2,3"(galima pradėti žaidima žaisti ir po betkurios kitos duotos warden'o komandos, PVZ: "po mano komandos GO pradėsime žaisti ....).Warden'as, vedantis dieną, pasako, koks skaičius atitinka kokią komandą. Pavyzdžiui 1 - pašokti, 2 - tūpti, 3 - atsistoti (Galima pridėti ir daugiau skaičių, bet žaidimo pavadinimas nuo to nesikeičia). Tada prižiūrėtojas sako tuos skaičius ir tikrina, ar žaidėjai teisingai atlieka reikiamas komandas. Suklydę, neatlikę veiksmo arba atlikę nereikalinga veiksmą kaliniai turi būti nušaunami. Warden'as taip pat gali pridėti taisyklę, kad paskutinis atlikęs komandą būtų nušaunamas. (Žaidimo metu sukinėtis galima, nebent būtų uždraudęs warden'as.) Pašok ir įpjauk. Žaidimas pradedamas žaisti warden'ui pasakius "Žaidžiame Pašok ir įpjauk" arba "Dabar žaisime Pašok ir įpjauk"(galima pradėti žaidima žaisti ir po betkurios kitos duotos warden'o komandos, PVZ: "po mano komandos GO pradėsime žaisti ....).Warden'as išrenka siena ir išrikiuoja kalinius, tada kiekvienas kalinys kviečiamas prie sienos ir privalo pašokti ir įpjauti kuo aukščiau ir taip su visais kitais likusiais kaliniais. Žemiausiai įpjoves kalinys būna nužudomas, išgyvenusiu skaičių nustato warden'as. (Žaidimo metu galima sukinėti pelytę nebent būtu uždraudes warden'as.)Mirus warden'ui žaidimas automatiškai pasibaigia, nebent naujas warden'as jį pratęstu. Medžioklė. Žaidimas pradedamas žaisti warden'ui pasakius "Žaidžiame Medžiokle" arba "Dabar žaisime medžiokle"(galima pradėti žaidima žaisti ir po betkurios kitos duotos warden'o komandos, PVZ: "po mano komandos GO pradėsime žaisti ....).Kaliniai suvaromi į žemėlapyje esantį baseiną ir jame gali laisvai plaukioti, bet negali iš jo išlipti, tada wardenui davus komanda GO, kaliniai privalo nerti po vandeniu ir stengtis kuo ilgesni laiko tarpą išbūti po vandeniu. Kaliniui pritrūkus oro jis gali išnerti jo įkvėpti, bet tuo tarpu esantis warden'as per šį žaidimą gali šaudyti į kiekviena išnėrusi kalinį, po vandeniu esančius kalinius warden'as šaudyti NEGALI. Žaidžiama kol išgyvens vienas kalinys arba warden'ui ankščiau pabaigus šį žaidimą.(BASEINAS NEGALI BŪTI PERMATOMAS ARBA LABAI MAŽAS KUR KALINIAI NEGALĖTU PASISLĖPTI.) Tiesa arba Melas. Žaidimas pradedamas žaisti warden'ui pasakius "Žaidžiame Tiesa arba Melas" arba "Dabar žaisime Tiesa arba Melas"(galima pradėti žaidima žaisti ir po betkurios kitos duotos warden'o komandos, PVZ: "po mano komandos GO pradėsim žaisti ....).Warden'as išrenka dvi platformas viena pusė reikštu Tiesa, o kita Mela. Waden'ui uždavus klausima pvz: "Ar tiesa, kad M4A1-S turi 25 kulkas vienoje apkaboje?"Kaliniai privalo stoti ten kur tiesa, kaliniui atsistojus į platforma kuri buvo paskirta kaip melui privalo būti be perspėjimo nušauti.Žaidžiama kol išgyvens vienas kalinys arba warden'ui ankščiau pabaigus šį žaidimą.(Žaidimo metu galima sukinėti pelytę nebent būtu uždraudes warden'as.)Mirus warden'ui žaidimas automatiškai pasibaigia, nebent naujas warden'as jį pratęstu. PAAIŠKINIMAI: Susišaldyti - reiškia privalote neliesti nei pelės nei klaviatūros. Žaisime/Žaidžiame - Warden'ui pasakius žaisime neprivalote klausyti duoto žaidimo komandų kadangi nepasakė kada žaisime, o pasakius žaidžiame privalote klausyti jo duodamų žaidimo komandų. Seksite/Sekite - Warden'ui pasakius seksite neprivalote jo klausyti kadangi nepasakė kada sekti jį. Pasakius sekite privalote klausyti jo duodamos komandos. Einate/Bėgate -Warden'ui pasakius einate vadinasi privalote eiti su shift, jei warden'as pasako bėgate vadinasi galite bėgti. Durys/Grotos - Jei žemėlapyje yra durys ir grotos privalote atlikti komanda būtinai ten kur wardenas pasakė. PVZ: susišaldykite prie grotu, jei susišaldėte prie duru būsite be perspėjimo nušauti. (TAISYKLES PARENGTI PADĖJO: Echo, spiritas, mellowhype, Kingspaw) SERVERIS TEST STADIJOJE, TAD PRAŠOME ŠIOJE TEMOJE PRANEŠTI APIE BUGUS/KLAIDAS ir SIŪLYTI ŽEMĖLAPIUS. SUSITIKIME SERVERYJE!
 4. 5 points
  Šią savaitę įstatysiu auto-demo rekordinimą. Galėsit stebėt kiekvieno map kiekvieną žaidėją, kas ką ir kada pasakė ar parašė. Kadangi matau nė vienas įrodymų nesiruošiat pateikt, pradėsiu aš pateikinėt juos, iki tol, nematau tikslo pilstyt iš tuščio į kiaurą. Tema rakinama.
 5. 4 points
  1. Jūsų Nick žaidime, amžius, bei nuoroda į jūsų Steam profilį. - Dora, +17 bus, https://steamcommunity.com/profiles/76561198312352595/ 2. Trumpai aprašykite save. Kodėl norite tapti prižiūrėtoju? - tvarkos trukumas, norisi grizti i senas gretas. 3. Ar esate kada nors buvę administratoriumi? Jei taip, kur? - buves, vimo classice, jei neklystu +-pora metu. 4. Kurio Vimo.lt serverio prižiūrėtoju norėtumėte tapti? Classic. 5. Kaip dar žadate prisidėti prie projekto be tvarkos prižiūrėjimo? - laikui begant, pamatysim, kuom galiu buti pravartus 6. Galbūt jus rekomenduoja kažkuris iš esamų prižiūrėtojų? (+rep)? rekomendaciju neprasau, kiekvienas turi savo nuomone.
 6. 3 points
  Tokie va išsišokėliai dažniausiai patys būna išprovokuotojai situacijos, ir paskui bėga vaidinti "aukos" vaidmens į forumus, be jokių įrodymų ir t.t. Aš lieku kažkaip Tigrės pusėje, nes dar nemačiau jos "Free bausmių" kaip pats teigei
 7. 3 points
  ski2 go yra DAUG blogesnė įprasto versija.
 8. 3 points
  Congrats @Gytis ir @FanQ. Palinkėsiu sėkmės ir kaip visuomet - smagaus žaidimo!
 9. 3 points
  1. Jūsų Nick žaidime, amžius, bei nuoroda į jūsų Steam profilį. - 斯托納 // SH4RK amzius 20./// https://steamcommunity.com/id/svylasankaba/ 2. Trumpai aprašykite save. Kodėl norite tapti prižiūrėtoju? - Jei trumpai tai trumpai - Energingas , Komunikabilus , Atsakomybės turintis asmuo , Ambicingas. Į prižiūrėtojus pretenduoju todėl nes esu pakankamai aktyvus žaidėjas ir galintis puikiai susitvarkyti su prižiūrėtojo pareigomis bei galintis apsikrauti šia atsakomybe. Viena iš priežaščių kodėl noriu būti prižiūrėtojas tai yra mano aktyvumas kaip aš ir pabrėžiau, esu daug bendraujantis su žmonėmis , galintis sudrauminsti serverio nusidėjelius. 3. Ar esate kada nors buvę administratoriumi? Jei taip, kur? - Taip, esu buves laikiux knife priziuretojas. 4. Kurio Vimo.lt serverio prižiūrėtoju norėtumėte tapti? Classic Surfo 5. Kaip dar žadate prisidėti prie projekto be tvarkos prižiūrėjimo? - Galėčiau prisidėti prie eventų. Ateityje manau atsirastu daugiau pasiulymų kur aš galėčiau sužibėti.. 6. Galbūt jus rekomenduoja kažkuris iš esamų prižiūrėtojų? (+rep)? (Čia galite parašyti jo Nick) - @Bullzai @Echo
 10. 2 points
  16. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1742106626&amp;searchtext=jb_sg_dojo 17. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1786958541&amp;searchtext=jb_chicken 18. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=887924191&amp;searchtext=jb_lego_jail_2k17 19. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=760336739&amp;searchtext=jb_dust2_final2 20. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=245516502&amp;searchtext=jb_brixx 21. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=255847238&amp;searchtext=jb_blue 22. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1281136724&amp;searchtext=jb_cs4frags 23. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1241114512&amp;searchtext=jb_last 24. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=354667883&amp;searchtext=jb_overcore 25. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=692993437&amp;searchtext=jb_undertale 26. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=330985652&amp;searchtext=jb_spy 27. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=437938102&amp;searchtext=jb_sandy 28. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=482769975&amp;searchtext=jb_putin 29. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=315126287&amp;searchtext=jb_desert 30. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=741651485&amp;searchtext=jb_buyukisyan 31. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1334603641&amp;searchtext=jb_ortaisyan 32. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1498038734&amp;searchtext=jb_marioworld 33. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=629385026&amp;searchtext=jb_nm 34. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1248099555&amp;searchtext=jb_parone 35. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1599314888&amp;searchtext=jb_prison 36. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=864797863&amp;searchtext=jb_new_chernobyl 37. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1503659012&amp;searchtext=jb_ 38. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1595081703&amp;searchtext=jb_ 39. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=934249546&amp;searchtext=jb_ 40. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=560712500&amp;searchtext=jb_
 11. 2 points
  Manau geriausia būtų paprastas jailbreak kuriame yra : Dienos bei žaidimai. Žinoma galima būtų implementuoti kartu ir H&S serverį ,arba įdėti daugiau į Fun'o serverį mapų H&S .
 12. 1 point
  Bet tai kur logika, tu gali užmutinti ir man reikia kelti įrodymus Nu tipo nepaėmama man protu
 13. 1 point
  Oi prašyčiau, mute gavai po to kai pasakiau, kad nemiauktumėt į mikrofoną, nes tikrai užknisa. Iš vis gavai 30 min ir dar sugebi man akis kabint. Free mute aš nedalinu, visi mute būna su priežastim. Tuo labiau, nerūpi man ar patinka man tas žmogus ar ne, už elgesį būna atitinkamos pasekmės. Taip pat malonu būtų pamatyt visus tuos įrodymus, kurių yra daug.
 14. 1 point
  Demo nepateikei, tai čia tas pats, kas burti iš tirščių... spėliot visi galim, bet teisybės žinot - ne
 15. 1 point
  Auto Bhopas čia, be strafe gauna speeda, supraščiau jeigu strafe darytu ir gaudytu speeda pats galiu bhopint su space JB serveryje ir strafindamas išgaut speeda, bet čia jokiu strafe tiesiog bhopas vienoje linijoje ir gaunamas speed. Taip, kad čia yra auto bhop scriptas.
 16. 1 point
  Bausmė dedama po 1 įspėjimo. Relq atostogose? Bananų valgo saloje?? Jei kalbi nesąmones, rekauji, mute liks.
 17. 1 point
  Radau seną temą, juokingiausia tas, kad net mano video matosi kaip tu rėkauji kaip psichinis. Ir dar save atsimutini.
 18. 1 point
  Čia kalba eina ne apie baną prisijungimui į serverius, o apie draudimą jungtis į CT komandą. Ir kaip mellow pakomentavo, besiskundžiančiam asmeniui nebegalioja ir tas draudimas jau.
 19. 1 point
  1. Jūsų Nick žaidime, amžius, bei nuoroda į jūsų Steam profilį. - Zhenka / 20m / Steam2. Trumpai aprašykite save. Kodėl norite tapti prižiūrėtoju? - Grieztas, teisingas, zinantis savo vieta, galiu but ir draugiskas, jei kiti draugiski. Noriu tapt del to, kad daznai tenka zaist su cheateriais. 3. Ar esate kada nors buvę administratoriumi? Jei taip, kur? - Taip, 1.6 cs turejau net savo serveri. Csgo neteko but, bet problemu tikrai nebutu. 4. Kurio Vimo.lt serverio prižiūrėtoju norėtumėte tapti? Surf training, classic surf 5. Kaip dar žadate prisidėti prie projekto be tvarkos prižiūrėjimo? - Surf traininge/classic nelabai kuom prisidesi, bet bandyciau paivairint zaideju gameplay. 6. Galbūt jus rekomenduoja kažkuris iš esamų prižiūrėtojų? (+rep)? Gal mellow pritars ;D
 20. 1 point
  Tuoj kažkas dar vieną vipą prigriebs.
 21. 1 point
  Ačiū! Būtinai peržvelgsim ir atsisžvelgsim, į šiuos map'us Dar kartą ačiū !!
 22. 1 point
  1. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=519200223&amp;searchtext=JB_OBAMA 2. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=483093092&amp;searchtext=ba_2017+jailbreak 3. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=345321043&amp;searchtext=jb_jailberd 4. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=573890987&amp;searchtext=jb_skyscraper 5. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=822795347&amp;searchtext=new+jb+brix 6. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=677176167&amp;searchtext=new+jb+brix 7. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=254278444&amp;searchtext=ba_jail_minecraft 8. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=371959395&amp;searchtext=jb_mountaincraft 9. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=475290473&amp;searchtext=jb_summer 10. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=508850335&amp;searchtext=JailBreak 11. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=252961216&amp;searchtext=jb_ 12. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=614755486&amp;searchtext=jb_ 13. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=357114450&amp;searchtext=jb_ 14. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1484815067&amp;searchtext=jb_ 15. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=747329804&amp;searchtext=jb_ Nesu įsitikinės, ar jau yra šitie žemėlapiai serveryje, bet kiek ieškojau jų, tai neradau.
 23. 1 point
  Visiškai pritariu dėl paprasto jailbreak, kad ir atskiro serverio ir padaryt juos du . Hide & Seek, bei bhop tuo pačiu tikrai praversu pagyvinti visa vimo dar labiau
 24. 1 point
  gagu tai nerodo
 25. 1 point
  1. Jūsų Nick žaidime, amžius, bei nuoroda į jūsų Steam profilį. - FanQ, 22 metukai (https://steamcommunity.com/id/nepazystamas/) 2. Trumpai aprašykite save. Kodėl norite tapti prižiūrėtoju? - Trumpai apie save Mantas is UK, kodel noriu tapti wardenu? Nes dazniausiai kai ju labiausiai reikia ju nelabai buna arba buna uzsieme (Ir aisku nes surf timeri isvis wardenu nebuna nebent Bullzajus kartais nuo karto ) 3. Ar esate kada nors buvę administratoriumi? Jei taip, kur? - Taip PGR CS:GO jailbreak serverija kodar gyvavo 4. Kurio Vimo.lt serverio prižiūrėtoju norėtumėte tapti? Surf Timer/Mini-Game 5. Kaip dar žadate prisidėti prie projekto be tvarkos prižiūrėjimo? - Prie renginiu organizavimo (Jei dar kazkada jis vyks) Savo idejomis kaip pagerint serveri ir aisku padeti jam plestis 6. Galbūt jus rekomenduoja kažkuris iš esamų prižiūrėtojų? (+rep)? (Čia galite parašyti jo Nick) - WolfPack ir Tigre Kazkaip isejo 2 postai to kito negaliu istrint :D! "Pamirsau savo log in tai reikejo nauja acc pasikurt :D"
×