Jump to content
Kingspaw

Pabėgimas iš kalėjimo - Vimo.lt JailBreak serverio taisyklės!

Recommended Posts

image.png.05f5193944fb82699c9ff1c76e4b1757.png

Išklausėme Jūsų norus ir atidarome JailBreak CSGO serverį!

IP: cs.vimo.lt:27018 - ĮSIDĖKITE Į FAVORITUS

SVARBU - TAISYKLĖS
Tema paruošė:
Kingspaw ir Leftas
Tema naujina/prižiūri: DaTroller ir Leftas
 

       0. Naujam Wardenui kuris NEPIKTYBIŠKAI suklys vesdamas dienas, bausmė nebus griežta ar rimta, tikslas suprasti klaidą, ir iš jos pasimokyti!

 1. Serveryje, kaip įprasta, galioja Vimo.lt tvarkos taisyklės. Plačiau - https://vimo.lt/rules/
 2. Oficialiūs Vimo.lt Prižiūrėtojai gali padėti priimti sprendimus, kilus konfliktams ar priimamt bausmių sprendimus. 
 3. Jei nesupranti/nežinai žaidimo taisyklių – einate į T komandą ir mokinates taisykles iš CT Wardenų ar draugų bei skaitote taisykles.
 4. Jei prižiūrėtojas/Admin permetė tave į kitą komandą – Reiškia tam yra priežastis. Joje ir lik!
 5. Būtina paaiškinti dienos/žaidimų taisykles,  jeigu prašo bent vienas iš žaidėjų. - Tikslas kad išvengt nereikalingų killų ir kad žaidėjai lengviau išmoktų dienas.
 6. CT GRIEŽTAI negali žudyti kalinių be priežasties! - Už tai gręsią Ct ban ar net įprastas BAN.
 7. CT privalo turėti mikrofoną! (Kitaip įsigalioja Freeday).
 8. CT būtinai turi įspėti kalinius prieš juos nužudydami – nebent kalinys yra rebelis! Įspėti galima balsu arba !warn komanda.
  Patogiausia - bind KEY sm_warn. Įspėti reikia žiūrint į kalinį.
 9. Kiekvienai tiesioginiai komandai yra skiriama 3-4 sekundės ją atlikti, tačiau jeigu vyksta sukilimas, tuomet komanda turi būti vykdoma iš karto.
  Dideliame mape prašome skirt 4-5 Sekundes laiko dėl žemėlapio sudėtingumo ir dydžio.
 10. T savo kalbomis negali pertraukinėti duodančių nurodymus CT.
 11. T išėjus iš kameros anskčiau kamerų atidarymo - jį galima nušauti.
 12. Jei po paskutinės komandos 60 sek. neduodami nauji nurodymai – įsigalioja Freeday.
 13. Jei CT prieš atidarydami kameras kaliniams neduoda nurodymų – įsigalioja Freeday.
 14. CT Warden gali kurti savo žaidimus ar dienas, svarbiausia, kad taisyklės būtų logiškos ir sąžiningos visų žaidėjų atžvilgiu. Taisykles privaloma paaiškinti.
 15. CT Wardenas privalo paaiškinti visus savo nurodymus aiškiai ir lėtai.
 16. CT negali campinti CT gun room‘e ir ventiliacijos angose, vedančiose į CT gun room‘ą. (nebent būtų žaidžiamos slėpynės ir CT turėtų laukti gun room'e). 
 17. CT privalo atidaryti kameras per 60 sek! - kitaip - įsigalioja Freeday.
 18. CT negali kaliniams liepti likti kamerose arba eiti atgal į kameras.
 19. CT negali liepti kaliniams padaryti kažką, kas juos nužudytų (pvz. nušokti nuo aukšto pastato).
 20. CT gali kaliniams liepti susišaldyti. Tačiau duotas naujas nurodymas automatiškai atšaukia susišaldymą.
 21. CT negali beitinti kalinių. CT negali duoti ginklų kaliniams.
 22. CT negali išskyrinėti kalinių.
 23. CT padaręs freekill (nužudės žaidėja per klaidą ar neteisingai) turi kelis pasirinkimus:
  I. Nusižudyti kitą round – nebent kalinys jam atleidžia.
  II. Suteikti Freeday  tam kaliniui
  III. Suteikti Freeday Visiem kaliniams. (Warden only)
 24. Privaloma palikti vieną kalinį gyvą. jam tiesiogines komandos nebegalioja 
  Išimtis - jeigu žaidėjai turėjo įveikti kokią nors kliūtį ar trasa, tada jis šią komanda privalo pabaigti ir TIK likus gyvas, skaitysis paskutinis likęs gyvas.
  Dieną laimėjęs kalinys privalo rašyti !lr- ši komanda leidžia sužaisti pasirinktus minigame su sargybiniais 1v1.
 25. Jei kalinys laiko ginklą ir taikosi į sargą - sargas turi teisę nušauti kalinį be įspėjimo!
 26. Jei kalinys buvo įspėtas ir išmetė ginklą, tačiau jį vėl paėmė - kalinys gali būti nušautas.
 27. Prižiūrėtojams draudžiama vesti tokią pačią dieną daugiau nei 3 kartus iš eilės.
 28.  Jei serveryje yra 3 ar daugiau CT, vienas CT žaidėjas gali būti warden'u ne daugiau kaip 3 kartus iš eilės. 
  Jeigu visi CT neprieštaraują ir sutinką, CT wardenų gali būti ir ilgiau.
 29. Negalima trukdyti vesti dienos (šaukti į mikrofoną, leisti muziką, be perstojo kalbėti wardenui vedant dieną, duodant komandas).
 30. Mapo klaidų išnaudojimas, buginimas ar lipimas ant map yra draudžiamas.
 31. Prižiūrėtojai, taip pat ir teroristai negali duoti netikrų warden komandų (apsimesti Wardenu/Saimonu).
 32. Pareigūnai negali kažkur bėgioti po mapą šiaip sau.
 33. Draudžiama per specialias dienas imti, naudoti props'us (daiktus, teleportus ir kitus objektus esančius žemėlapyje), kurie žaidėjui suteiktų pranašumą prieš kitus (duotų gravity, speedą ar panašiai. HP imti leidžiama, jeigu to nedraudžia parinktos dienos taisyklės).
 34. Serveryje draudžiami nickai iš simbolių, kurių nerodo cs go ir steam. (Nickas turi būti toks, kad būtų galima perskaityti)
 35. Serveryje dienų vedimo prioritetas skiriamas vyresniems žaidėjams. Pvz.: jei CT yra 15-metis, bet yra ir vyresnių žaidėjų, prioritetą vesti dienas turi vyresni žaidėjai. ( išimtis praėjusiem Warden N-15 anketą )
 36. CT paskirtis yra pravesti įdomias dienas, o ne prisifraginti! Taipogi prašome wardenų paaiškinti žaidėjams už ką jie nužudomi, kad jie greičiau įkaltų sistemą ir pramoktų mūsų taisykles!
 37. Jeigu nebeįmanoma vykdyti toliau komandos, susišaldote (išimtis, jeigu neina iškarto vykdyti).
 38. Adminai negali daryti vote "Jaunimas į ct" ar pnš. 
 39. Jeigu maišotes nušauti rebel'į ir jus nušauna pereigūnas, tai nesiskaito kaip free killas.
   

Pažeidus taisykles CT gali užsitraukti CTBAN iki 60min.
Kartojantis pažeidimams – bausmės griežtėja nuo 6h iki Permament CTBAN.
Galutinius griežtus sprendimus priima oficialūs Vimo.lt Prižiūrėtojai.

JAILBREAK DIENOS IR TAISYKLĖS 

Pasalūno diena
Per šią dieną prižiūrėtojai išsilaksto ir išsislapsto po visą žemėlapį. O kaliniai turi nušauti prižiūrėtojus arba sukilti prieš vieni kitus. Per šią dieną galima naudoti visus ginklus, granatas, žemėlapyje esančias pagalbines priemones, gydytis, būti vienoje vietoje - "Campinti" ir t.t  Šios dienos tikslas laimėti prieš prižiūrėtojus arba sukilus nužudyti kalinčius kolegas. Prižiūrėtojai gali laisvai judėti po visą žemėlapį ir šaudyti kalinius. Išlikęs paskutinis kalinys rašo !lr. Draudžiama mirusiems pasakinėti informaciją, kur slepiasi gyvieji, kiek gyvybių turi, kur konkrečiai yra kalinys/prižiūrėtojas ir t.t. Per šią dieną boksas yra įjungiamas nuo kamerų atsidarymo praėjus ne mažiau nei 30 sek. Jeigu prieš bokso įjungimą yra nužudomas kalinys arba prižiūrėtojas, žudikui dovanojamas 60 min banas. Jeigu prižiūrėtojas kaip nors sužeidžia kalinį prieš įjungiant boksą, jį galima nušauti arba nuslayinti. Prižiūrėtojas privalo pasakyti kada bus įjungtas boksas ir tik nuo bokso įjungimo galima pradėti šaudytis. Mirus vyr. Prižiūrėtojui diena tęsiama automatiškai.

Talentų diena
Per šią dieną visi kaliniai yra nuvedami į tam tikrą vietą arba salę priklausomai nuo map'o ir išrikiuojami eilute. Kiekvienas kalinys yra kviečiamas į priekį ir privalo parodyti savo talentą [Dainavimas, šokimas, piešimas ar betkoks kitas talentas]. Warden'as su sargybiniais vertina kiekvieno kalinio talentą ir atsižvelgiant kiek + arba - surenka kalinys jis pereina į kitą etapą.[Pavizdys: Jeigu yra Warden'as ir 3 sargybiniai, kaliniui surinkus 3 pliusus jis patenka į kitą etapą, surinkus 3 minusus jis miršta ir nepatenka į sekantį etapą(etapų skaičius priklausys nuo kalinių esamo kiekio), JEIGU KALINYS SURENKA VIENODĄ SKAIČIŲ + ir - WARDEN'AS PATS SPRENDŽIA AR PATENKA KALINYS Į KITĄ ETAPĄ!].
Per šią dieną draudžiama kitiems kaliniams trugdyti rodyti savo talentą kaliniui kuris yra išėjas į priekį ir rodo savo talentą - būsite be perspėjimo nušautas už betkokį trugdymą ar garso išleidimą talento pasirodymo metu.
Mirus warden'ui talentų metu, diena automatiškai tęsiama ir ją veda deputy kuris patampa warden'u.
Talentus laimėjas kalinys gali pasirinkti sekantį round free dieną arba galimybę rašyti !lr.


Laisva diena (Free Day)

Per šią dieną visi kaliniai yra paleidžiami į laisvę ir gali veikti ką tik nori.
CT gali nušauti tik tuos kalinius, kurie yra rebeliai ir į juos šaudo arba tuos, kurie įžengė į gun roomą. 
Laisvą dieną galima baigti ne ankščiau kaip 8 min. iki round'o pabaigos.

Išimtis - Warden gali užbaigti freeday anksčiau, jei didžioji dalis kalinių yra mirę. 

1. Pareigūnai negali išeiti iš gunroom'o

Kamerų diena 
Warden gal iskirti šią dieną tik retais atvejais, jei iki tol kaliniai smarkiai prasiženginėja. Tuomet kameros neatidaromos, warden turi duoti komandą, kuri galios visos kamerų dienos metu. Pvz.: Tupite kamerų galiniuose kampuose ir nejudate". Prižiūrėtojas eina per kameras ir tikrina ar visi kaliniai klauso jo nurodymų. Kamerų diena baigiasi, kai prižiūrėtojas ją baigia. Per šią dieną tiesioginės komandos, žaidimai, kitos komandos negalioja, išskyrus dienos užbaigimo komandą. Prižiūrėtojui draudžiama įeiti į kamerą, provokuoti žaidėjus. warden'ui mirus per kamerų dieną, diena automatiškai baigiama.

Pirma ir paskutinė reakcija

Žaidimo tikslas atidžiai ir reikalui esant komandą atlikti kuo greičiau. Žaidimas pradedamas nuo komandos - "Žaidžiam žaidimą pirma ir paskutinė reakcija". Po šios komandos žaidėjai gali laisvai sukinėtis, iki pirmos duotos komandos. 
Žaidimo eigos paaiškinimas, PVZ:
Pasakius PIRMA reakcija tūpt - Pirmas atsitūpęs kalinys miršta.
Pasakius PASKUTINĖ reakcija tūpt - Paskutinis atsitūpes kalinys miršta.
Įvykdžius reakciją reikia išlikti ankstesnėje būsenoje (pvž: Buvo paskutinė reakcija tūpt,  poto, paskutinė reakcija pašokti, tai, atlike reakciją, t.y. pašokę, turite poto vėl tupėti )
Taipogi kaliniai
 neįvykdę komandos per 3-5sek. būna nušauti.

Žaidimas užbaigiamas wardenui pasakius "Baigiame žaisti žaidimą Pirma ir paskutinė reakcija.
Per šį žaidimą negalioja warden'o tiesioginės komandos.


Gaudynės
Pradedant šią dieną warden'as privalo kaliniams duoti mažiausiai 25sek. laiko išsibėgioti (laikas skaičiuojamas nuo kamerų atidarymo). Prižiūrėtojai tuo tarpu turi būti gunroome, kol negaudoma, galima šaudyti kalinius įėjusius į gunroom. Kai diena jau prasideda, warden'as privalo duoti įspėjimą, jog medžioklė prasideda. Prižiūrėtojai gali naudotis tik peiliu ir privalo gaudyti kalinius. Kaliniai negali priešintis jokiais gun, slėptis ar campinti vienoje vietoje. Vienoje vietoje kalinys gali išbūti daugiausiai 3 sek. Šokinėjimas vietoje ar kitoks maivymasis nėra skaitomas kaip judėjimas. Per šią dieną negalioja tiesioginės komandos, žaidimai. Likus vienam kaliniui yra žaidžiamas !lr. Kitu atveju, jei pasibaigus laikui lieka daugiau nei vienas kalinys, yra vedama paprasta diena. Wardenui mirus gaudynių metu, diena tęsiama automatiškai.
Kaliniui pasipriešinus per gaudynes gaunama tam tikra bausmė! 


Slėpynės
Kaliniams yra duodamas laiko tarpas pasislėpti (mažiausiai 60 sek. nuo kamerų atidarymo). Per duotą laiką, kol kaliniai slepiasi, prižiūrėtojai privalo likti gunroome ir negali žiūrėti per duris ar langus kur slepiasi kaliniai. Kalinius, įėjusius į gunroom, kol policininkai dar neieško, galima nušauti. Per šią dieną prižiūrėtojai ieško jūsų naudodami ginklus, o kaliniai turi teisę priešintis tik su peiliu. Per šią dieną tiesioginės komandos negalioja. Jokie žaidėjai negali pasakinėti, kur yra kiti. Likus vienam kaliniui yra žaidžiamas !lr. *Warden'ui mirus slepynių metu, diena tęsiama automatiškai.

Kaliniui panaudojus šaunamąjį ginklą per slėpynes duodama tam tikra nustatyta bausmė! Negalima slėptis ten, kur CT negalėtų jūsų pasiekti!
1. Per slėpyniu dieną pareigūnams yra draudžiama healintis.
2. Pareigūnai negali naudoti tactical granatų.


Zombių diena
Per šią dieną prižiūrėtojai privalo apsiginti nuo tupinčių ar lėtai vaikščiojančių kalinių. Kaliniai gali naudoti tik peilius. Kaliniai per šią dieną privalo gaudyti pareigūnus. Šokinėti kaliniams per Zombių dieną yra draudžiama. Prižiūrėtojui pamačius, kad kalinys bėga, šokinėja ar užlipa ten, kur užlipti be pašokimo neįmanoma, galima jį nušauti. Prižiūrėtojai negali užlipti ten kur jų nepasiektų kaliniai. Pasibaigus laikui visus rebel‘ius galima nušauti ir toliau yra vedama paprasta diena. Per šią dieną tiesioginės komandos negalioja. Warden'ui mirus zombių dienos metu, diena tęsiama automatiškai. Gydytis prižiūrėtojams zombių dienos metu draudžiama.

Ryklio diena
Visi kaliniai suvaromi į baseiną, jame jie gali laisvai judėti, bet iš jo išlipti negali. Vienas iš paskirtų prižiūrėtojų paskiriamas būti rykliu ir gaudo kalinius baseine su peiliu, tačiau jis gali juos pjaustyti tik su pirmuoju pelės mygtuku. Kaliniai šios dienos metu priešintis negali tik būnant baseino vandenyje. Baseinas negali būti mažas, jame turi būti daug laisvos vietos plaukiojimui.
Kaliniui pasipriešinus per ryklio dieną būnant baseine – jį galima nušauti.


Krabų diena
Per šią dieną kaliniai vaikšto atsitūpę, atbulai, galima sustoti ir tupėti vietoje, atsistoti nėra leistina (nebent žaidėjas nekalba ir nori kažką parašyti (piknaudžiavimas tuom užtraukia atsakomybę būti nušautam). Šokinėjimas yra draudžiamas, pašokusį kalinį galima nušauti. Mirus Warden'ui, diena automatiškai tęsiama. T galima priešintis tik peiliu. CT negali būti ten, kur nepasiektų teroristai. Policininkams gydytis per šią dieną yra draudžiama.

Saimonas sako

Žaidimas pradedamas kai warden pasako "Žaidžiam žaidimą saimonas sako"
(Jeigu warden pasako žaisim žaidimą saimonas sako pvz po kamerų grotų atidarymo tai iki kamerų grotų atidarymo žaidimas NĖRA žaidžiamas,  žaidimas prasidės tik tada, kai atsidarys kamerų grotos) 
Prasidėjus žaidimui, warden, kuris pradėjo tą žaidimą turi parinkti saimoną pasakydamas "Saimonas sako, kad aš esu saimonas" (Taip pasakius negalima duoti iškarto komandos, turite vėl pasakyti "Saimonas sako" ir tada duoti komandą) ir tada žaidimas pilnai prasidėjo reikės vykdyti tik saimono komandas pvz "Saimonas sako Tūpt nejudėt" visi turėsit daryti tą komandą, jeigu pasakytų paprastai "Tūpt nejudėt" ir jūs atsitūpsit ir nejudėsit jūs būsit be jokio perspėjimo nušauti. (Žaidimą galima užbaigti tik saimonui pasakius, "Saimonas sako baigiam(-e) žaist(-i) žaidimą saimonas sako")
[Taip pat per saimoną būtina vikdyti tik tai tas komandas kurias paminėjo saimonas, pvz "Saimonas sako sueikite į čia kur pašaudžiau ir susišaldykite" tai tie, kurie eidami pašoks ar įpjaus ar bet kokią kitą pašalinę komandą įvykdys bus nušauti be jokio perspėjimo]
(Saimono žaidimui prasidėjus kaliniai visada turi likti savo vietose ir gali judinti tik pelytę iki kol neišgirdo pirmos saimono komandos).
Asmuo žaidžiantis Saimoną sako ir perdavęs jį kitam policininkui, jis automatiškai tampa Saimonu, ir komandos "Saimonas sako, kad aš esu Saimonas" nebereikia.

*****

Diena Ir naktis.
Žaidimas pradedamas žaisti warden'ui pasakius "Žaidžiame Diena ir naktis" arba "Dabar žaisime Diena ir naktis(galima pradėti žaidima žaisti ir po betkurios kitos duotos warden'o komandos, PVZ: "po mano komandos GO pradėsime žaisti ....)", žaidimo taisyklės labai paprastos, warden'ui pasakius Diena visi kaliniai privalo žiūrėti į viršų, pasakius naktis į apačia, warden'ui davus komanda "ATVIRKŠČIAI" viskas keičiasi, vadinasi pasakius warden'ui Diena privalote žiūrėti į apačia, o pasakius naktis privalote žiūrėti į viršu.
Kaliniui atlikti veiksmą duodama 3sekundės, neatlikus veiksmo per 3 sekundes arba suklydus komanda kalinys be perspėjimo privalo būti nušautas.Mirus warden'ui žaidimas automatiškai pasibaigia, nebent naujas warden'as jį pratęstu.

Aukštyn - Žemyn.
Žaidimas pradedamas žaisti warden'ui pasakius "Žaidžiame Aukštyn - Žemyn " arba "Dabar žaisime Aukštyn - Žemyn"(galima pradėti žaidima žaisti ir po betkurios kitos duotos warden'o komandos, PVZ: "po mano komandos GO pradėsime žaisti ....)" , kai warden'as pasako "Aukštyn", kaliniai privalo atsistoti, kai pasakoma "Žemyn", kaliniai turi atsitūpti.
Prižiūrėtojas gali pasakyti "Atvirkščiai" ... Tuomet viskas apsiverčia aukštyn kojomis (Aukštyn = Tupti, Žemyn = Stoti).
Komandos neatlikę arba suklydę kaliniai privalo būti nušauti.Mirus warden'ui žaidimas automatiškai pasibaigia, nebent naujas warden'as jį pratęstu.

Klausimanija.
Žaidimas pradedamas žaisti warden'ui pasakius "Žaidžiame Klausimanija" arba "Dabar žaisime Klausimanija"(galima pradėti žaidima žaisti ir po betkurios kitos duotos warden'o komandos, PVZ: "po mano komandos GO pradėsime žaisti ....). Kaliniai išrikiuojami tam tikroje vietoje ir jiems būna užduotas klausimas warden'o arba betkokio kito sargybinio, pirmas kalinys atsakes teisingai į pateikta klausimą(TEXT CHATE) žengia žingsi į prieki ir išsirenka viena iš kitų esančiu kalinių kuris bus nužudomas. Žaidimas tęsiamas kol lieka vienas arba du kaliniai, nebent warden'as nutraukia žaidima ankščiau. Mirus warden'ui žaidimas automatiškai pasibaigia, nebent naujas warden'as jį pratęstu.

Žaidimas 1,2,3.

Žaidimas pradedamas žaisti warden'ui pasakius "Žaidžiame žaidimą 1,2,3" arba "Dabar žaisime 1,2,3"(galima pradėti žaidima žaisti ir po betkurios kitos duotos warden'o komandos, PVZ: "po mano komandos GO pradėsime žaisti ....).Warden'as, vedantis dieną, pasako, koks skaičius atitinka kokią komandą. Pavyzdžiui 1 - pašokti, 2 - tūpti, 3 - atsistoti (Galima pridėti ir daugiau skaičių, bet žaidimo pavadinimas nuo to nesikeičia). Tada prižiūrėtojas sako tuos skaičius ir tikrina, ar žaidėjai teisingai atlieka reikiamas komandas. Suklydę, neatlikę veiksmo arba atlikę nereikalinga veiksmą kaliniai turi būti nušaunami. Warden'as taip pat gali pridėti taisyklę, kad paskutinis atlikęs komandą būtų nušaunamas. (Žaidimo metu sukinėtis galima, nebent būtų uždraudęs warden'as.)
Per šį žaidimą negalioja warden'o tiesioginės komandos.

Pašok ir įpjauk.
Žaidimas pradedamas žaisti warden'ui pasakius "Žaidžiame Pašok ir įpjauk" arba "Dabar žaisime Pašok ir įpjauk"(galima pradėti žaidima žaisti ir po betkurios kitos duotos warden'o komandos, PVZ: "po mano komandos GO pradėsime žaisti ....).Warden'as išrenka siena ir išrikiuoja kalinius, tada kiekvienas kalinys kviečiamas prie sienos ir privalo pašokti ir įpjauti kuo aukščiau ir taip su visais kitais likusiais kaliniais. Žemiausiai įpjoves kalinys būna nužudomas, išgyvenusiu skaičių nustato warden'as. (Žaidimo metu galima sukinėti pelytę nebent būtu uždraudes warden'as.)Mirus warden'ui žaidimas automatiškai pasibaigia, nebent naujas warden'as jį pratęstu.

Medžioklė.

Žaidimas pradedamas žaisti warden'ui pasakius "Žaidžiame Medžiokle" arba "Dabar žaisime medžiokle"(galima pradėti žaidima žaisti ir po betkurios kitos duotos warden'o komandos, PVZ: "po mano komandos GO pradėsime žaisti ....).Kaliniai suvaromi į žemėlapyje esantį baseiną ir jame gali laisvai plaukioti, bet negali iš jo išlipti, tada wardenui davus komanda GO, kaliniai privalo nerti po vandeniu ir stengtis kuo ilgesni laiko tarpą išbūti po vandeniu. Kaliniui pritrūkus oro jis gali išnerti jo įkvėpti, bet tuo tarpu esantis warden'as per šį žaidimą gali šaudyti į kiekviena išnėrusi kalinį, po vandeniu esančius kalinius warden'as šaudyti NEGALI. Žaidžiama kol išgyvens vienas kalinys arba warden'ui ankščiau pabaigus šį žaidimą.(BASEINAS NEGALI BŪTI PERMATOMAS ARBA LABAI MAŽAS KUR KALINIAI NEGALĖTU PASISLĖPTI.)

Tiesa arba Melas.

Žaidimas pradedamas žaisti warden'ui pasakius "Žaidžiame Tiesa arba Melas" arba "Dabar žaisime Tiesa arba Melas"(galima pradėti žaidima žaisti ir po betkurios kitos duotos warden'o komandos, PVZ: "po mano komandos GO pradėsim žaisti ....).Warden'as išrenka dvi platformas viena pusė reikštu Tiesa, o kita Mela. Waden'ui uždavus klausima pvz: "Ar tiesa, kad M4A1-S turi 25 kulkas vienoje apkaboje?"Kaliniai privalo stoti ten kur tiesa, kaliniui atsistojus į platforma kuri buvo paskirta kaip melui privalo būti be perspėjimo nušauti.Žaidžiama kol išgyvens vienas kalinys arba warden'ui ankščiau pabaigus šį žaidimą.(Žaidimo metu galima sukinėti pelytę nebent būtu uždraudes warden'as.)Mirus warden'ui žaidimas automatiškai pasibaigia, nebent naujas warden'as jį pratęstu.
 

Išlikimo diena
Paskelbus šią dieną wardenas su kitais pareigūnais turi bėgti į žemėlapyje esantį healroomą ir privalo likti jame iki jų ieškojimo pradžios. Atsidarius kamerų grotom teroristai bėga i gunroomą ir renkasi savo ginklus. Praėjus 45 sekundėm po kamerų atidarymo yra įjungiamas boksas ir teroristai kovoja tarpusavyje. Jei iki pareigūnų ieškojimo laiko dar yra daugiau, nei vienas gyvas teroristas, pareigūnai gali eiti jų ieškoti ir juos šaudyti. Teroristai negali žudyti CT kol jie neina ieškoti kalinių, po to priešintis galima. T kurie įeina i healroom gali būti nušauti. Diena baigiasi likus vienam žaidėjui arba wardenui ją užbaigus. Wardenui mirus Hunger Games dienos metu, diena tęsiama automatiškai.

Alias
Žaidimas vyksta gan paprastai, vienas iš prižiūrėtojų sugalvoja žodį ir nesakydamas to žodžio šaknies turi visaip apibūdinti tą žodį. Leidžiama pasakyti spalvą, formą, dydį ar kitus daiktą apibūdinančius požymius. Pirmas atspėjęs žodį kalinys atskiriamas nuo kitų, toliau žaidžia tik likę. Kaliniai (nuo 1 iki 3, wardeno nuožiūra), kuriems nei karto nepavyko pirmam atspėti žodžio, miršta.

Sugalvok sakinį
Prižiūrėtojas, vedantis žaidimą, pasako žodį, tada kiekvienas kalinys paeiliui turi sugalvoti kuo įdomesnį sakinį su tuo žodžiu. Prižiūrėtojai renka įdomiausią sakinį, geriausią sakinį sugalvojęs žmogus patenka i kitą etapą (kiek bus etapų ir kiek kalinių pereis į kitą etapą, nustato prižiūrėtojas atsižvelgdamas į likusių gyvų kalinių skaičių). Žaidimo metu sukinėtis galima, nebent būtų uždraudęs prižiūrėtojas.PAAIŠKINIMAI:
Susišaldyti - reiškia privalote neliesti nei pelės nei klaviatūros.
Žaisime/Žaidžiame - Warden'ui pasakius žaisime neprivalote klausyti duoto žaidimo komandų kadangi nepasakė kada žaisime, o pasakius žaidžiame privalote klausyti jo duodamų žaidimo komandų.

Seksite/Sekite - Warden'ui pasakius seksite neprivalote jo klausyti kadangi nepasakė kada sekti jį. Pasakius sekite privalote klausyti jo duodamos komandos.

Einate/Bėgate -Warden'ui pasakius einate vadinasi privalote eiti su shift, jei warden'as pasako bėgate vadinasi galite bėgti.

Durys/Grotos - Jei žemėlapyje yra durys ir grotos privalote atlikti komanda būtinai ten kur wardenas pasakė. PVZ: susišaldykite prie grotu, jei susišaldėte prie duru būsite be perspėjimo nušauti.

(TAISYKLES PARENGTI PADĖJO: Echo, spiritas, Kingspaw) 

 

PRAŠOME ŠIOJE TEMOJE PRANEŠTI APIE BUGUS/KLAIDAS ir SIŪLYTI ŽEMĖLAPIUS

SUSITIKIME SERVERYJE!

image.png.7e3a570b5a0b57dd22fbdb432d372339.png

 • Lovin' it 6
 • Kek 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

TEMA PAPILDYTA:

JAILBREAK DIENOS IR TAISYKLĖS

Pasalūno diena
Per šią dieną prižiūrėtojai išsilaksto ir išsislapsto po visą žemėlapį. O kaliniai turi nušauti prižiūrėtojus arba sukilti prieš vieni kitus. Per šią dieną galima naudoti visus ginklus, granatas, žemėlapyje esančias pagalbines priemones, gydytis, būti vienoje vietoje - "Campinti" ir t.t  Šios dienos tikslas laimėti prieš prižiūrėtojus arba sukilus nužudyti kalinčius kolegas. Prižiūrėtojai gali laisvai judėti po visą žemėlapį ir šaudyti kalinius. Išlikęs paskutinis kalinys rašo !lr. Draudžiama mirusiems pasakinėti informaciją, kur slepiasi gyvieji, kiek gyvybių turi, kur konkrečiai yra kalinys/prižiūrėtojas ir t.t. Per šią dieną boksas yra įjungiamas nuo kamerų atsidarymo praėjus ne mažiau nei 30 sek. Jeigu prieš bokso įjungimą yra nužudomas kalinys arba prižiūrėtojas, žudikui dovanojamas 60 min banas. Jeigu prižiūrėtojas kaip nors sužeidžia kalinį prieš įjungiant boksą, jį galima nušauti arba nuslayinti. Prižiūrėtojas privalo pasakyti kada bus įjungtas boksas ir tik nuo bokso įjungimo galima pradėti šaudytis. Mirus vyr. Prižiūrėtojui diena tęsiama automatiškai.

Talentų diena
Per šią dieną visi kaliniai yra nuvedami į tam tikrą vietą arba salę priklausomai nuo map'o ir išrikiuojami eilute. Kiekvienas kalinys yra kviečiamas į priekį ir privalo parodyti savo talentą [Dainavimas, šokimas, piešimas ar betkoks kitas talentas]. Warden'as su sargybiniais vertina kiekvieno kalinio talentą ir atsižvelgiant kiek + arba - surenka kalinys jis pereina į kitą etapą.[Pavizdys: Jeigu yra Warden'as ir 3 sargybiniai, kaliniui surinkus 3 pliusus jis patenka į kitą etapą, surinkus 3 minusus jis miršta ir nepatenka į sekantį etapą(etapų skaičius priklausys nuo kalinių esamo kiekio), JEIGU KALINYS SURENKA VIENODĄ SKAIČIŲ + ir - WARDEN'AS PATS SPRENDŽIA AR PATENKA KALINYS Į KITĄ ETAPĄ!].
Per šią dieną draudžiama kitiems kaliniams trugdyti rodyti savo talentą kaliniui kuris yra išėjas į priekį ir rodo savo talentą - būsite be perspėjimo nušautas už betkokį trugdymą ar garso išleidimą talento pasirodymo metu.
Mirus warden'ui talentų metu, diena automatiškai tęsiama ir ją veda deputy kuris patampa warden'u.
Talentus laimėjas kalinys gali pasirinkti sekantį round free dieną arba galimybę rašyti !lr.


Laisva diena (Free Day)

Per šią dieną visi kaliniai yra paleidžiami į laisvę ir gali veikti ką tik nori.
CT gali nušauti tik tuos kalinius, kurie yra rebeliai ir į juos šaudo arba tuos, kurie įžengė į gun roomą. 
Diena gali baigti galima ne ankščiau kaip 05:00 iki round'o pabaigos.

Kamerų diena 
Warden gal iskirti šią dieną tik retais atvejais, jei iki tol kaliniai smarkiai prasiženginėja. Tuomet kameros neatidaromos, warden turi duoti komandą, kuri galios visos kamerų dienos metu. Pvz.: Tupite kamerų galiniuose kampuose ir nejudate". Prižiūrėtojas eina per kameras ir tikrina ar visi kaliniai klauso jo nurodymų. Kamerų diena baigiasi, kai prižiūrėtojas ją baigia. Per šią dieną tiesioginės komandos, žaidimai, kitos komandos negalioja, išskyrus dienos užbaigimo komandą. Prižiūrėtojui draudžiama įeiti į kamerą, provokuoti žaidėjus. warden'ui mirus per kamerų dieną, diena automatiškai baigiama.

Pirma ir paskutinė reakcija

Žaidimo tikslas atidžiai ir reikalui esant komandą atlikti kuo greičiau. Žaidimas pradedamas nuo komandos - "Žaidžiam žaidimą pirma ir paskutinė reakcija". Po šios komandos žaidėjai gali laisvai sukinėtis, iki pirmos duotos komandos. 
Žaidimo eigos paaiškinimas, PVZ:
Pasakius PIRMA reakcija tūpt - Pirmas atsitūpęs kalinys miršta.
Pasakius PASKUTINĖ reakcija tūpt - Paskutinis atsitūpes kalinys miršta.
Taipogi kaliniai neįvykdę komandos per 3-5sek. būna nušauti.
Žaidimas užbaigiamas wardenui pasakius "Baigiame žaisti žaidimą Pirma ir paskutinė reakcija.


Gaudynės
Pradedant šią dieną warden'as privalo kaliniams duoti mažiausiai 25sek. laiko išsibėgioti (laikas skaičiuojamas nuo kamerų atidarymo). Prižiūrėtojai tuo tarpu turi būti gunroome, kol negaudoma, galima šaudyti kalinius įėjusius į gunroom. Kai diena jau prasideda, warden'as privalo duoti įspėjimą, jog medžioklė prasideda. Prižiūrėtojai gali naudotis tik peiliu ir privalo gaudyti kalinius. Kaliniai negali priešintis jokiais gun, slėptis ar campinti vienoje vietoje. Vienoje vietoje kalinys gali išbūti daugiausiai 3 sek. Šokinėjimas vietoje ar kitoks maivymasis nėra skaitomas kaip judėjimas. Per šią dieną negalioja tiesioginės komandos, žaidimai. Likus vienam kaliniui yra žaidžiamas !lr. Kitu atveju, jei pasibaigus laikui lieka daugiau nei vienas kalinys, yra vedama paprasta diena. Wardenui mirus gaudynių metu, diena tęsiama automatiškai.
Kaliniui pasipriešinus per gaudynes gaunama tam tikra bausmė! 


Slėpynės
Kaliniams yra duodamas laiko tarpas pasislėpti (mažiausiai 60 sek. nuo kamerų atidarymo). Per duotą laiką, kol kaliniai slepiasi, prižiūrėtojai privalo likti gunroome ir negali žiūrėti per duris ar langus kur slepiasi kaliniai. Kalinius, įėjusius į gunroom, kol policininkai dar neieško, galima nušauti. Per šią dieną prižiūrėtojai ieško jūsų naudodami ginklus, o kaliniai turi teisę priešintis tik su peiliu. Per šią dieną tiesioginės komandos negalioja. Jokie žaidėjai negali pasakinėti, kur yra kiti. Likus vienam kaliniui yra žaidžiamas !lr. *Warden'ui mirus slepynių metu, diena tęsiama automatiškai.

Kaliniui panaudojus šaunamąjį ginklą per slėpynes duodama tam tikra nustatyta bausmė! Negalima slėptis ten, kur CT negalėtų jūsų pasiekti!

Zombių diena
Per šią dieną prižiūrėtojai privalo apsiginti nuo tupinčių ar lėtai vaikščiojančių kalinių. Kaliniai gali naudoti tik peilius. Kaliniai per šią dieną privalo gaudyti pareigūnus. Šokinėti kaliniams per Zombių dieną yra draudžiama. Prižiūrėtojui pamačius, kad kalinys bėga, šokinėja ar užlipa ten, kur užlipti be pašokimo neįmanoma, galima jį nušauti. Prižiūrėtojai negali užlipti ten kur jų nepasiektų kaliniai. Pasibaigus laikui visus rebel‘ius galima nušauti ir toliau yra vedama paprasta diena. Per šią dieną tiesioginės komandos negalioja. Warden'ui mirus zombių dienos metu, diena tęsiama automatiškai. Gydytis prižiūrėtojams zombių dienos metu draudžiama.

Ryklio diena
Visi kaliniai suvaromi į baseiną, jame jie gali laisvai judėti, bet iš jo išlipti negali. Vienas iš paskirtų prižiūrėtojų paskiriamas būti rykliu ir gaudo kalinius baseine su peiliu, tačiau jis gali juos pjaustyti tik su pirmuoju pelės mygtuku. Kaliniai šios dienos metu priešintis negali tik būnant baseino vandenyje. Baseinas negali būti mažas, jame turi būti daug laisvos vietos plaukiojimui.
Kaliniui pasipriešinus per ryklio dieną būnant baseine – jį galima nušauti.


Krabų diena
Per šią dieną kaliniai vaikšto atsitūpę, atbulai, galima sustoti ir tupėti vietoje, atsistoti nėra leistina (nebent žaidėjas nekalba ir nori kažką parašyti (piknaudžiavimas tuom užtraukia atsakomybę būti nušautam). Šokinėjimas yra draudžiamas, pašokusį kalinį galima nušauti. Mirus Warden'ui, diena automatiškai tęsiama. T galima priešintis tik peiliu. CT negali būti ten, kur nepasiektų teroristai. Policininkams gydytis per šią dieną yra draudžiama.

Saimonas sako

Žaidimas pradedamas kai warden pasako "Žaidžiam žaidimą saimonas sako" (Jeigu warden pasako žaisim žaidimą saimonas sako pvz po kamerų grotų atidarymo tai iki kamerų grotų atidarymo žaidimas nebus žaidžiamas, žaidimas prasidės tik tada, kai atsidarys kamerų grotos) 
Prasidėjus žaidimui, warden, kuris pradėjo tą žaidimą turi parinkti saimoną pasakydamas "Saimonas sako, kad aš esu saimonas" ir tada žaidimas pilnai prasidėjo reikės vykdyti tik saimono komandas pvz "Saimonas sako Tūpt nejudėt" visi turėsit daryti tą komandą, jeigu pasakytų paprastai "Tūpt nejudėt" ir jūs atsitūpsit ir nejudėsit jūs būsit be jokio perspėjimo nušauti. (Žaidimą galima užbaigti tik saimonui pasakius, "Saimonas sako baigiam(-e) žaist(-i) žaidimą saimonas sako")
[Taip pat per saimoną būtina vikdyti tik tai tas komandas kurias paminėjo saimonas, pvz "Saimonas sako sueikite į čia kur pašaudžiau ir susišaldykite" tai tie, kurie eidami pašoks ar įpjaus ar bet kokią kitą pašalinę komandą įvykdys bus nušauti be jokio perspėjimo]
(Saimono žaidimui prasidėjus kaliniai visada turi likti savo vietose ir gali judinti tik pelytę iki kol neišgirdo pirmos saimono komandos) 

 • Lovin' it 4
 • Kek 1
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Žaidimų papildymas.

Parengė mellowhype. 

Diena Ir naktis.
Žaidimas pradedamas žaisti warden'ui pasakius "Žaidžiame Diena ir naktis" arba "Dabar žaisime Diena ir naktis(galima pradėti žaidima žaisti ir po betkurios kitos duotos warden'o komandos, PVZ: "po mano komandos GO pradėsime žaisti ....)", žaidimo taisyklės labai paprastos, warden'ui pasakius Diena visi kaliniai privalo žiūrėti į viršų, pasakius naktis į apačia, warden'ui davus komanda "ATVIRKŠČIAI" viskas keičiasi, vadinasi pasakius warden'ui Diena privalote žiūrėti į apačia, o pasakius naktis privalote žiūrėti į viršu.
Kaliniui atlikti veiksmą duodama 3sekundės, neatlikus veiksmo per 3 sekundes arba suklydus komanda kalinys be perspėjimo privalo būti nušautas.Mirus warden'ui žaidimas automatiškai pasibaigia, nebent naujas warden'as jį pratęstu.

Aukštyn - Žemyn.
Žaidimas pradedamas žaisti warden'ui pasakius "Žaidžiame Aukštyn - Žemyn " arba "Dabar žaisime Aukštyn - Žemyn"(galima pradėti žaidima žaisti ir po betkurios kitos duotos warden'o komandos, PVZ: "po mano komandos GO pradėsime žaisti ....)" , kai warden'as pasako "Aukštyn", kaliniai privalo atsistoti, kai pasakoma "Žemyn", kaliniai turi atsitūpti.
Prižiūrėtojas gali pasakyti "Atvirkščiai" ... Tuomet viskas apsiverčia aukštyn kojomis (Aukštyn = Tupti, Žemyn = Stoti).
Komandos neatlikę arba suklydę kaliniai privalo būti nušauti.Mirus warden'ui žaidimas automatiškai pasibaigia, nebent naujas warden'as jį pratęstu.

Klausimanija.
Žaidimas pradedamas žaisti warden'ui pasakius "Žaidžiame Klausimanija" arba "Dabar žaisime Klausimanija"(galima pradėti žaidima žaisti ir po betkurios kitos duotos warden'o komandos, PVZ: "po mano komandos GO pradėsime žaisti ....). Kaliniai išrikiuojami tam tikroje vietoje ir jiems būna užduotas klausimas warden'o arba betkokio kito sargybinio, pirmas kalinys atsakes teisingai į pateikta klausimą(TEXT CHATE) žengia žingsi į prieki ir išsirenka viena iš kitų esančiu kalinių kuris bus nužudomas. Žaidimas tęsiamas kol lieka vienas arba du kaliniai, nebent warden'as nutraukia žaidima ankščiau. Mirus warden'ui žaidimas automatiškai pasibaigia, nebent naujas warden'as jį pratęstu.

Žaidimas 1,2,3.

Žaidimas pradedamas žaisti warden'ui pasakius "Žaidžiame žaidimą 1,2,3" arba "Dabar žaisime 1,2,3"(galima pradėti žaidima žaisti ir po betkurios kitos duotos warden'o komandos, PVZ: "po mano komandos GO pradėsime žaisti ....).Warden'as, vedantis dieną, pasako, koks skaičius atitinka kokią komandą. Pavyzdžiui 1 - pašokti, 2 - tūpti, 3 - atsistoti (Galima pridėti ir daugiau skaičių, bet žaidimo pavadinimas nuo to nesikeičia). Tada prižiūrėtojas sako tuos skaičius ir tikrina, ar žaidėjai teisingai atlieka reikiamas komandas. Suklydę, neatlikę veiksmo arba atlikę nereikalinga veiksmą kaliniai turi būti nušaunami. Warden'as taip pat gali pridėti taisyklę, kad paskutinis atlikęs komandą būtų nušaunamas. (Žaidimo metu sukinėtis galima, nebent būtų uždraudęs warden'as.)

Pašok ir įpjauk.
Žaidimas pradedamas žaisti warden'ui pasakius "Žaidžiame Pašok ir įpjauk" arba "Dabar žaisime Pašok ir įpjauk"(galima pradėti žaidima žaisti ir po betkurios kitos duotos warden'o komandos, PVZ: "po mano komandos GO pradėsime žaisti ....).Warden'as išrenka siena ir išrikiuoja kalinius, tada kiekvienas kalinys kviečiamas prie sienos ir privalo pašokti ir įpjauti kuo aukščiau ir taip su visais kitais likusiais kaliniais. Žemiausiai įpjoves kalinys būna nužudomas, išgyvenusiu skaičių nustato warden'as. (Žaidimo metu galima sukinėti pelytę nebent būtu uždraudes warden'as.)Mirus warden'ui žaidimas automatiškai pasibaigia, nebent naujas warden'as jį pratęstu.

Medžioklė.

Žaidimas pradedamas žaisti warden'ui pasakius "Žaidžiame Medžiokle" arba "Dabar žaisime medžiokle"(galima pradėti žaidima žaisti ir po betkurios kitos duotos warden'o komandos, PVZ: "po mano komandos GO pradėsime žaisti ....).Kaliniai suvaromi į žemėlapyje esantį baseiną ir jame gali laisvai plaukioti, bet negali iš jo išlipti, tada wardenui davus komanda GO, kaliniai privalo nerti po vandeniu ir stengtis kuo ilgesni laiko tarpą išbūti po vandeniu. Kaliniui pritrūkus oro jis gali išnerti jo įkvėpti, bet tuo tarpu esantis warden'as per šį žaidimą gali šaudyti į kiekviena išnėrusi kalinį, po vandeniu esančius kalinius warden'as šaudyti NEGALI. Žaidžiama kol išgyvens vienas kalinys arba warden'ui ankščiau pabaigus šį žaidimą.(BASEINAS NEGALI BŪTI PERMATOMAS ARBA LABAI MAŽAS KUR KALINIAI NEGALĖTU PASISLĖPTI.)

Tiesa arba Melas.

Žaidimas pradedamas žaisti warden'ui pasakius "Žaidžiame Tiesa arba Melas" arba "Dabar žaisime Tiesa arba Melas"(galima pradėti žaidima žaisti ir po betkurios kitos duotos warden'o komandos, PVZ: "po mano komandos GO pradėsim žaisti ....).Warden'as išrenka dvi platformas viena pusė reikštu Tiesa, o kita Mela. Waden'ui uždavus klausima pvz: "Ar tiesa, kad M4A1-S turi 25 kulkas vienoje apkaboje?"Kaliniai privalo stoti ten kur tiesa, kaliniui atsistojus į platforma kuri buvo paskirta kaip melui privalo būti be perspėjimo nušauti.Žaidžiama kol išgyvens vienas kalinys arba warden'ui ankščiau pabaigus šį žaidimą.(Žaidimo metu galima sukinėti pelytę nebent būtu uždraudes warden'as.)Mirus warden'ui žaidimas automatiškai pasibaigia, nebent naujas warden'as jį pratęstu.


PAAIŠKINIMAI:


Susišaldyti - reiškia privalote neliesti nei pelės nei klaviatūros.
Žaisime/Žaidžiame - Warden'ui pasakius žaisime neprivalote klausyti duoto žaidimo komandų kadangi nepasakė kada žaisime, o pasakius žaidžiame privalote klausyti jo duodamų žaidimo komandų.

Seksite/Sekite - Warden'ui pasakius seksite neprivalote jo klausyti kadangi nepasakė kada sekti jį. Pasakius sekite privalote klausyti jo duodamos komandos.

Einate/Bėgate -Warden'ui pasakius einate vadinasi privalote eiti su shift, jei warden'as pasako bėgate vadinasi galite bėgti.

Durys/Grotos - Jei žemėlapyje yra durys ir grotos privalote atlikti komanda būtinai ten kur wardenas pasakė. PVZ: susišaldykite prie grotu, jei susišaldėte prie duru būsite be perspėjimo nušauti.

 • Lovin' it 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

PAPILDYTOS TAISYKLĖS!

34. Serveryje dienų vedimo prioritetas skiriamas vyresniems žaidėjams. Pvz.: jei CT yra 15-metis, bet yra ir vyresnių žaidėjų, prioritetą vesti dienas turi vyresni žaidėjai. 

35. CT paskirtis yra pravesti įdomias dienas, o ne prisifraginti! 

 • Lovin' it 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Siulau nauju zemelapiu:

jb_undertale https://gamebanana.com/maps/198887

jb_oasis_v1c  https://gamebanana.com/maps/211309

jb_dystopian_b6 https://www.dropbox.com/sh/tojhwj08s1cscyu/AAAl5bgQ9bn4oHCSNbG2ouNua?dl=0&preview=jb_dystopian_b6.rar

jb_augment https://gamebanana.com/maps/211345

jb_clouds_beta02 (atnaujinti jb_clouds_final5) https://www.dropbox.com/sh/tojhwj08s1cscyu/AAAl5bgQ9bn4oHCSNbG2ouNua?dl=0&preview=jb_clouds_beta02.rar

jb_marioworld_rsc_fix https://gamebanana.com/maps/201426

Tikiuosi bus ideta nes manau kad jailbreako bendruomenei tikrai patiks sie mapai. 😄

 

 

 

 

Edited by pewpew
 • Lovin' it 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

TAISYKLIŲ PAPILDYMAS!

36. Visi šokiukai (emote) yra prilyginami judėjimui. Pvz: Liepiama prižiūrėtojo(Warden) susišaldyti. Kaliniui panaudojus šokiuką - Pareigūnas turi pilną teisę jį nušauti!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...